Beslissing OM n.a.v. oordeel 2019/LZA2/06

Op deze pagina vindt u de beslissingen van het College van procureurs-generaal in zaken waarin sprake is geweest van een late zwangerschapsafbreking en/of levensbeëindiging van een pasgeborene. De beslissingen verwijzen naar het nummer van het oordeel van de Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen (LZA/LP). Over lopende zaken worden op deze pagina geen mededelingen gedaan.