OM eist tot 36 maanden voor smokkel van Vietnamezen

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) eiste vanmiddag voor de rechtbank Overijssel te Zwolle in een mensensmokkelonderzoek  tegen drie verdachten  gevangenisstraffen van respectievelijk  36 maanden met een geldboete van 820 euro, 36 maanden en 12 maanden waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. Ook het geld wordt verbeurd verklaard.

De twee mannelijke verdachten worden ervan verdacht vier Vietnamese jongeren via Frankrijk naar Nederland te hebben gesmokkeld. Een van hen wordt er bovendien van verdacht samen met zijn partner een jonge vrouw uit Vietnam te hebben gesmokkeld middels een schijnhuwelijksconstructie. De vrouwelijke verdachte wordt verdacht van witwassen en de twee mannen verder nog van een aantal hennepkwekerijen. Eén van hen wordt ook het voorhanden hebben van een wapen verweten.

De verdachten zijn alle drie in Vietnam geboren. Het gaat om een 56-jarige man die eerder in Arnhem woonde maar nu zonder vaste woon of verblijfplaats is, een 50-jarige vrouw die thans in Purmerend woont en een 50- jarige man die hier illegaal verbleef en is uitgezet

Stroom Vietnamese migranten

Sinds september 2016 wordt er in Frankrijk een stroom Vietnamese migranten geconstateerd die de transit misbruiken op de luchthaven Roissy (CDG). Ze worden aangetroffen in het internationale gedeelte zonder identiteitsdocumenten en tickets. Ze geven aan minderjarig te zijn. Nadat ze naar een opvangcentrum zijn over gebracht, verdwijnen ze.

Op 19 december 2016 is aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), informatie verstrekt omtrent een mensensmokkelonderzoek in Frankrijk met vermoedelijk Vietnamese verdachten en Vietnamese slachtoffers. Uit deze informatie blijkt dat er vanuit Nederland vermoedelijk betrokkenheid is bij mensensmokkel van Vietnamese personen die vanuit Frankrijk naar Nederland worden gesmokkeld.

Uit informatie uit Frankrijk is gebleken dat er op 25 november 2016 vier minderjarige Vietnamezen waren aangetroffen op een luchthaven in Parijs. Bij hun vrijlating zijn ze geobserveerd en ze bleken in te stappen in een voertuig met een Nederlands kenteken. Bestuurder en bijrijder van deze auto waren de verdachten die vandaag terechtstaan. Ze rijden tot de Frans-Belgische grens, waar de observatie werd gestopt.

Uit analyse van telefoongegevens blijkt dat één van de gesmokkelde Vietnamezen die dag belt naar een Vietnamees telefoonnummer, waarmee ook één van beide verdachten heeft gebeld. Verder valt op dat het betreffende nummer van hem dezelfde route aflegt als het geobserveerde voertuig met daarin de Vietnamese minderjarigen.

Onderzoek

Naar aanleiding hiervan is onderzoek Gower gestart. Dit onderzoek bracht (onder meer) de ten laste gelegde feiten aan het licht.

De officier van justitie stelde ter zitting dat het onderzoek Gower veel verwantschap vertoont met de rapportage Oosterse teelt.

In het rapport, waarin onderzoek is verricht naar Vietnamezen in de georganiseerde hennepteelt, wordt beschreven dat er een verband lijkt te bestaan tussen illegale migratie van Vietnamezen en hennepteelt, doordat de illegale migranten werkzaam zijn binnen de hennepteelt om hun schulden terug te betalen.

Er zijn groeperingen die gespecialiseerd zijn in het faciliteren van illegale migratie van Vietnam naar Europa. De prijzen hiervoor variëren van 7.000 tot 23.000 euro. Zij maken gebruik van zwakke plekken in de migratieprocedure, misbruik van visa en de sociale wetgeving. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan schijnhuwelijken, maar de Vietnamezen kennen geen vaste modus operandi bij hun smokkel. Verdachten zijn, volgens het rapport,  van middelbare leeftijd, al langer in Nederland en een groot deel van de verdachte is vrouw. Ze hebben over het algemeen geringe inkomsten of een uitkering en vaak schulden, bijvoorbeeld gokschulden. Ze hebben antecedenten op het gebied van de Opiumwetgeving.

De Vietnamese criminele groeperingen in Europa zijn relatief klein, bijzonder hecht en kennen een netwerkstructuur, zo staat in het aangehaalde rapport. De leden zijn aan elkaar verwant door familiebanden of de geboortestreek. De netwerken zijn gesloten en gebaseerd op vertrouwen en loyaliteit. Kwekerijen zijn professioneel opgezet en de uitvoerders hebben verstand van het kweekproces. De vrouwen nemen een bijzondere rol in binnen de criminele groepering. Zij zijn vertrouwenspersoon, rechterhand of vervullen een rol in het witwassen van de criminele opbrengsten. Een groeiend aantal nagelstudio’s en loempia-kraampjes wordt in verband gebracht met witwassen.

Werkwijze mensensmokkel

Volgens een getuige zouden de verdachten als volgt te werk gaan. Er moet iemand garant staan, die een aanvraag doet bij de IND. De aanvraag wordt verzorgd, de garantsteller hoeft alleen maar een handtekening te zetten.

Je gaat vervolgens naar Vietnam en maakt foto’s, samen met degene die naar Nederland moet komen, om aan te tonen bij de IND dat je een relatie met deze persoon hebt. Maar je kent deze persoon niet. Er zijn daar ook mensen die kunnen helpen. De bemiddelaar betaalt het ticket. De persoon in Vietnam gaat daar een Nederlandse cursus volgen en kan dan naar Nederland komen.

Op 14 november 2017 zijn de verdachten aangehouden en hun woningen doorzocht. In verschillende woningen zijn hennepkwekerijen aangetroffen. Slechts een van die kwekerijen staat op de ten laste legging, van de 56-jarige verdachte. De officier van justitie stelde vanmiddag op zitting: ‘Alles rond verdachte ademt hennep.’

Uitspraak

De rechtbank doet uitspraak op dinsdag 21 januari.