Celstraf geëist tegen echtpaar voor verschaffen onrechtmatig verblijf au-pair in Nederland

In september 2016 kreeg de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een anonieme melding over een au-pair die sinds 2012 illegaal in Nederland zou verblijven, bij een gezin met 3 kinderen in Amstelveen, en daar werkzaam was. Na een bestuursrechtelijk onderzoek dat volgde, naar overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), kregen verdachten een boete van 3000 euro opgelegd. Vervolgens werd een strafrechtelijk onderzoek gestart door de toenmalige Inspectie SZW, (tegenwoordig Nederlandse Arbeidsinspectie) naar onder andere het wederrechtelijk verblijf van de au-pair in Nederland.

Vandaag stond het echtpaar van het gezin uit Amstelveen voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen dat zij een au-pair, na haar geldige verblijfsperiode, 5 jaar lang behulpzaam zijn geweest bij het verschaffen van onrechtmatig verblijf in Nederland. Ook verwijt het OM hen dat zij de au-pair met de auto naar Barcelona hebben gesmokkeld om aanhouding en/of uitzetting te voorkomen. 

Aflopen geldige verblijfstatus

De au-pair werd in 2012 uitgeschreven volgens de Basis Registratie Personen (BRP) van het adres van verdachten na het aflopen van de geldige verblijfstatus. Echter bleef zij haar werkzaamheden als au-pair daar verrichten. Verdachten hebben haar volgens het OM, tot 5 jaar na het verlopen van de geldige verblijfstatus, onder andere uit winstbejag, laten werken en gehuisvest in hun woning. Haar salaris werd uitbetaald op een rekening van de verdachte vrouw, waarvan de au-pair het pasje in bezit had, onder het mom van ‘boodschappen’. Zij bracht de kinderen naar school, paste op, deed het huishouden, de boodschappen en verzorgde de maaltijden van het gezin. In haar spaarzame vrije tijd werkte zij bij andere families en maakte zij het kantoor van de verdachte man schoon. 

Verdachten verklaarden volgens de officier dat zij de au-pair onderdak zijn blijven verlenen omdat zij schulden had door het overlijden van haar moeder in de Filipijnen en omdat zij de opleiding van haar broer moest betalen. Omdat zij in haar eigen land niet voldoende kon verdienen zou zij verdachten gevraagd hebben of ze kon blijven. 

Ernst van de feiten

“De migratieproblematiek is groot, dat kunnen we dagelijks lezen in de krant. Juist mensen zoals de deze verdachten, die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, maken dat wij als land een enorme aantrekkingskracht hebben op economische migranten die bij voorbaat weten dat ze niet in Nederland mogen verblijven en werken, waardoor ons migratiebeleid danig op de proef wordt gesteld”, aldus de officier.

“Deze verdachten hebben, door het bieden van voortgezet verblijf in hun woning aan de au-pair, na afloop van haar legale au-pairperiode en door haar daarbij werkzaamheden te laten verrichten in hun huishouden, zowel opbrengsten kunnen genereren als op kosten kunnen besparen. 

De opbrengsten betreffen het scheppen van (extra) ruimte en flexibiliteit voor de verdachten voor het uitoefenen van hun beider voltijdsbanen. Dit kon door het uitbesteden van de zorg voor het huishouden en hun drie kinderen aan de au-pair. De besparing op de kosten betreft het niet (elders) hoeven inhuren van huishoudelijke ondersteuning en kinderopvang tegen marktconforme tarieven en de geldende wettelijke werkgeversverplichtingen. Het voordeel wat verdachten volgens het OM hierdoor hebben genoten is ruim 30.000 euro", aldus de officier.

Strafeis

De officier zegt niet de indruk te hebben dat verdachten veel inzicht hebben in hun strafbare handelen. Tegen beide verdachten eist zij een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk. Daarnaast eist zij een ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van 30.940 euro.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.