Expertmeeting strafrechtelijk onderzoek MH17

De komende drie weken komen diverse internationale experts bijeen in Nederland om zich te buigen over het bewijsmateriaal in het strafrechtelijk onderzoek naar de crash met de MH17, op 17 juli vorig jaar.

Het gaat om onder andere metaal- en verfdeskundigen en deskundigen op het gebied van wapensystemen, explosieven en ballistiek. De onafhankelijke experts zijn afkomstig uit de landen van het Joint Investigation Team, dat bestaat uit Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne. Het Joint Investigation Team onderzoekt de oorzaak van de crash en wie hiervoor verantwoordelijk was. Doel is uiteindelijk de opsporing en berechting van de daders.

Verdiepingsslag

Eerder presenteerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) al de resultaten van hun onderzoek naar de oorzaak van de crash. De conclusie van de OVV was dat de MH17 is neergehaald door een BUK-raket. Dat is ook het meest waarschijnlijke scenario in het strafrechtelijk onderzoek. Voor het strafrechtelijk onderzoek ligt de bewijslast echter hoger, er moet in een toekomstig strafproces onomstotelijk bewijs worden geleverd dat er sprake was van een BUK-raket. Alternatieve scenario’s  moeten  worden uitgesloten. Bovendien moet het bewijsmateriaal worden verzameld volgens wettelijk vastgelegde procedures. De expertmeeting is daarom bedoeld om een verdiepingsslag te maken op het nu beschikbare bewijsmateriaal.

De onafhankelijke experts presenteren de tussenresultaten van het onderzoek dat zij nu toe hebben verricht, vergelijken hun bevindingen maar gaan ook aan de slag met nader onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek aan de grondmonsters die eerder dit jaar op mogelijke lanceerlocaties zijn genomen en die inmiddels zijn bewerkt. Ook wordt verdiepend onderzoek gedaan naar mogelijke delen van een BUK-raket.

Verwerken

Het is de derde keer dat een dergelijke expertmeeting wordt gehouden in het kader van het strafrechtelijk onderzoek. De drieweekse meeting moet leiden tot een forse stap vooruit in het strafrechtelijk onderzoek in de richting van wettig en overtuigend bewijs. Na afloop zullen afspraken worden gemaakt over de verdere verwerking van de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden voor vervolgonderzoek.