Na de zomer presentatie eerste resultaten strafrechtelijk onderzoek MH17

Het Joint Investigation Team (JIT) presenteert na de zomer de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Het gaat dan om het wapen waarmee het vliegtuig is neergehaald en de exacte afvuurlocatie van het wapen.

Eerder dit jaar heeft het JIT aangekondigd te verwachten voor de tweede helft van dit jaar het deel van het onderzoek te kunnen afronden naar het wapen waarmee vlucht MH17 is neergeschoten en de exacte afvuurlocatie van dit wapen. Dit onderzoek is in een zeer ver gevorderd stadium, maar er zijn enkele zaken die iets meer tijd vergen dan verwacht.

Rechtshulpverzoeken

Het gaat dan om enkele punten in de analyse van het forensisch onderzoek en informatie waarom is verzocht in een aantal rechtshulpverzoeken. Zo verwacht het JIT nog informatie uit de Russische Federatie over BUK-installaties. Inmiddels heeft het OM de betrokken landen  laten weten binnen twee maanden antwoord te verwachten, om  de informatie nog tijdig te kunnen betrekken bij het forensisch onderzoek.

In tegenstelling tot wat in sommige media-berichten is gesuggereerd, zal er geen rapport van het JIT verschijnen na de zomer. Het JIT legt de resultaten van het onderzoek uiteindelijk vast in een strafdossier, dat is bedoeld voor de behandeling van de zaak bij de rechtbank of een tribunaal. Dit is de gebruikelijke werkwijze in een strafrechtelijk onderzoek.

Magazine

Vooruitlopend op de presentatie na de zomer, ontvangen de nabestaanden vandaag een digitaal magazine met informatie over de manier waarop het strafrechtelijk onderzoek wordt verricht. Na het weekeinde zal dit magazine beschikbaar komen voor iedereen, via de website van het OM.

Het JIT bestaat uit OM en politie van Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne. De landen werken samen aan het strafrechtelijk onderzoek, dat tot doel heeft de daders van de crash van MH17 op te sporen en te vervolgen.