Wijziging in team officieren van justitie MH17-proces

In het team van officieren van justitie dat het MH17-proces voert vindt een wisseling van de wacht plaats.

Officier van justitie D. (Dedy) Woei-A-Tsoi vertrekt per 1 augustus 2020 naar het arrondissementsparket Rotterdam, het parket waar ze eerder werkte en dat nu een beroep op haar ervaring, kennis en kunde doet.

Haar plek op de zittingen in Justitieel Complex Schiphol (JCS) wordt ingenomen door officier van justitie M. (Manon) Ridderbeks. Ridderbeks is al sinds 2014 nauw betrokken bij het MH17-onderzoek, en voegt veel historische kennis en expertise toe aan het zittingsteam.

Het MH17-proces gaat op 31 augustus 2020 verder. Ridderbeks zal dan namens het Landelijk Parket samen met officieren van justitie Berger en Ferdinandusse het woord voeren. De start van de inhoudelijke behandeling wordt niet voor 2021 verwacht.