Afvaltransporten

Er vinden wereldwijd reusachtige goederenstromen plaats, waaronder grote hoeveelheden afval. Nederland - met Rotterdam als wereldhaven- heeft een belangrijke functie in de in-, uit- en doorvoer van goederen, waaronder afvalstoffen. Het (internationaal) transporteren van afvalstoffen is aan regels gebonden. De EVOA - Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen is een toezicht-, controle- en beheerssysteem om het milieu en de gezondheid van de mens te beschermen. Overtredingen van de regels kunnen grote milieuschade met zich brengen. Met name in derde wereld landen worden vaak weerloze mensen geconfronteerd met de kwalijke gevolgen van de Westerse welvaart. Denk bijvoorbeeld aan het gifschip de Probo Koala of aan kinderen in Afrikaanse landen die met blote handen bruikbare onderdelen uit gedumpte koelkasten of computers slopen.

Met het niet naleven van de regels en het illegaal transporteren of dumpen van (gevaarlijk) afval zijn grote winsten te behalen. Dat levert bedrijven een concurrentievoordeel op ten opzichte van bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden. Dat verstoort de markt en ondermijnt ons rechtssysteem. Tegen bedrijven kunnen boetes geëist worden, of stillegging of onderbewindstelling van de onderneming. De straffen zullen gericht zijn op het behalen van een zo groot mogelijk effect. Ook kunnen werkstraffen of gevangenisstraffen geëist worden tegen personen. Daarnaast speelt het afpakken van criminele winsten een belangrijke rol, omdat misdaad niet mag lonen.