Gevaarlijke stoffen

Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn verplicht maatregelen te nemen om gevaren zoveel mogelijk te voorkomen, of – indien het toch mis gaat- de gevaren zo veel mogelijk te beperken. Bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen worden ook wel BRZO-bedrijven genoemd- naar het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Op de veiligheidscultuur bij dit soort bedrijven hoort niets aan te merken te zijn, omdat - wanneer het mis gaat bij dit soort bedrijven- het snel uit de hand kan lopen. Denk bijvoorbeeld aan de brand bij Chemie Pack, op 5 januari 2011.

De Europese regelgeving voor bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is ontstaan na een chemische ramp in het Noord-Italiaanse stadje Seveso in juli 1976. Hierbij werd een toxisch gas, met hoge concentraties TCDD (een dioxine), uitgestoten. Er vielen geen dodelijke menselijke slachtoffers, maar veel dieren gingen dood en de omgeving werd langdurig geëvacueerd. Na de ramp werd de wetgeving uitgewerkt zodat de mens en zijn omgeving beter zijn beschermd tegen de gevaren van industriële ongevallen. Veiligheidsvoorschriften gelden ook voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water.

Wanneer bedrijven zich niet aan de veiligheidseisen houden, kan dat (ernstige) gevaren opleveren voor mens en milieu in de omgeving van het bedrijf. Daarnaast is de gezondheid in het geding als werknemers onvoldoende worden beschermd bij het werken met gevaarlijke stoffen (zoals asbest).

Bedrijven die zich niet aan de regels houden doen dat vaak om geld te besparen en meer winst te halen. De samenleving draait op voor de risico’s wanneer het mis gaat.

Bedrijven die zich niet aan veiligheidsmaatregelen en omgevingsvergunning houden kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Bij een rechtbank kunnen forse boetes of stillegging van een onderneming geëist worden. Ook kunnen werkstraffen of gevangenisstraffen door rechtbanken worden opgelegd aan leidinggevenden. Bij overtredingen kunnen vergunningen door de overheid ingetrokken worden. Daarnaast speelt het afpakken van criminele winsten een belangrijke rol, omdat misdaad niet mag lonen.