Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen bevatten gevaarlijke stoffen, die direct of indirect gevaarlijk kunnen zijn voor mens, dier en milieu. Juist daarom is er strenge regelgeving en controle of de middelen verantwoord gebruikt worden. Wanneer schadelijke stoffen aan planten en gewassen verkeerd worden toegediend, kunnen mensen door inademing of contact met de huid schadelijke stoffen binnen krijgen. Of de stoffen kunnen via dieren of grondwater in onze voedselketen terecht komen.

Er mogen in Nederland alleen officieel toegelaten bestrijdingsmiddelen worden verkocht en gebruikt. De middelen zijn te koop bij tuincentra, drogisterijen, maar ook bij groothandels die zich voornamelijk richten op de professionele gebruiker die het middel voornamelijk gebruikt in de landbouw. Illegale bestrijdingsmiddelen (namaak) worden voornamelijk uit Azië geïmporteerd. De stoffen zijn vaak niet als gevaarlijke illegale stoffen herkenbaar met alle gevaren van dien. Het belangrijkste motief voor de handel in nagemaakte middelen is financieel gewin. De prijsverschillen tussen de toegelaten en niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn groot. De verkoopprijs in Nederland van illegale gewasbeschermingsmiddelen ligt vele malen hoger dan de inkoopprijs in landen ver weg. Verder is de toelatingsprocedure om een middel op de markt te mogen brengen een tijdrovende en dure aangelegenheid. De handel in illegale middelen zorgt voor concurrentievervalsing.

Uit voorzorg voor de volksgezondheid en besmetting van de voedselketen is handhaving noodzakelijk. Bedrijven of personen die zich niet aan de regels houden kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Tegen bedrijven kunnen boetes geëist worden, of stillegging of onderbewindstelling van de onderneming. De straffen zullen gericht zijn op het behalen van een zo groot mogelijk effect. Ook kunnen werkstraffen of gevangenisstraffen geëist worden tegen personen. Daarnaast speelt het afpakken van criminele winsten een belangrijke rol, omdat misdaad niet mag lonen.