Drie maal is niet scheepsrecht bij lozing van schadelijke stoffen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank Oost-Brabant een boete geëist tegen een verdachte vanwege (deels) forse overschrijdingen van emmissiewaarden. Het OM verwijt het bedrijf normoverschrijdingen bij lozingen van afvalstoffen en hemelwater. Ondanks de zuivering van het water voordat het werd geloosd, werd er toch op verschillende momenten geconstateerd dat de toegestane maximale waardes van zware metalen werden overschreden. Het water werd geloosd in een haven in Noord-Brabant. “Op meerdere momenten gedurende een tijdsbestek van bijna twee jaar was er sprake van overschrijdingen die zeer schadelijk zijn voor het milieu”, aldus de officier op zitting.

Ontheffing

Het bedrijf, gespecialiseerd in het opslaan en verwerken van autowrakken, welvaartsschroot en constructiestaal, heeft een ontheffing voor het lozen van verontreinigd hemelwater. Het afvalwater mag na zuivering van de zware metalen en cadmium, geloosd worden in een haven die in open verbinding staat met een rivier. De waterzuivering bleek volgens het OM niet altijd naar behoren te werken.

Drie overtredingen

Het onderzoek naar de verdachte startte na een controle door Rijkswaterstaat, de toezichthouder. Op 1 maart 2017 kwam zij langs op het terrein van de verdachte en nam daarbij steekmonsters af. Het viel de toezichthouder op dat het geloosde afvalwater er troebel uitzag. Uit de analyse van de monsters bleek in het afvalwater een normoverschrijding van zware metalen en cadmium. De verdachte gaf destijds aan dat er een fout in de zuiveringssysteem bleek te zitten zat en dat dit de reden was voor de overtreding. Toch werden er een paar maanden later, bij de controle op 31 augustus 2017, opnieuw overschrijdingen geconstateerd. Wederom was het water erg troebel terwijl, volgens de verdachte, de afvalwaterzuivering goed zou hebben gewerkt. Rijkswaterstaat legde een last onder dwangsom op. Volgens de officier zou je dan verwachten dat de problemen tot een verleden zouden behoren. Dat bleek volgens het OM niet het geval, toen de verdachte op 26 november 2018 voor de derde maal werd gecontroleerd. Het viel Rijkswaterstaat op dat het geloosde afvalwater opnieuw heel erg bruin van kleur was en tevens wit schuim bevatte. Wederom bleken de afgenomen monsters te veel zware metalen en cadmium te bevatten.

Ernst van de feiten en strafeis

Cadmium is een zwarte lijst stof mag daarom niet geloosd worden zonder ontheffing. Die ontheffing hadden ze wel. Het tast de nieren aan en vermindert de groei en voortplanting van vissen en andere organismen. Zware metalen hechten aan zwevende stof en bezinken daarmee in de waterbodem en hopen daar op. De afzonderlijke stoffen hebben negatieve effecten op onder andere groei, ontwikkeling, voorplanting van vissen, kreeftachtigen en andere organismen. “Tijdens de controlemomenten wordt keer op keer de bruine kleur van het afvalwater genegeerd. Ondanks die verontrustende kleur blijft men toch lozen” aldus de officier op zitting. De officier woog tevens mee dat het om normoverschrijdingen gaan van de zeer schadelijke stoffen. Omdat er sprake was van recidive eiste de officier van justitie een boete op van 65.000 euro. 15.000 euro is voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar omdat het bedrijf onder andere maatregelen heeft genomen om nieuwe normoverschrijdingen te voorkomen.

De rechtbank doet op 23 maart uitspraak.