Doorzoeking afvalrecyclingbedrijf in Limburg afgerond, de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) neemt het terrein voorlopig over

De FIOD, Politie, Defensie, gemeente en OM hebben de afgelopen dagen, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, het terrein van een recycling bedrijf uit Noord-Limburg doorzocht. Het integrale onderzoek richt zich op witwassen en het overtreden van de milieuregels door het bedrijf.

Hoewel de doorzoeking inmiddels is afgerond, blijft het bedrijfsterrein de komende dagen nog afgesloten en wordt het continue beveiligd.

Bij de doorzoeking is onder meer een grote hoeveelheid (verouderde) munitie en mortieren aangetroffen. De EOD heeft de komende dagen nog nodig om dit veilig te kunnen afvoeren.

Morgen volgt meer informatie over wat er verder nog is aangetroffen tijdens de doorzoeking.