OM vervolgt vijf mannen na aangiftes van misstanden kazerne Schaarsbergen

In een onderzoek naar misstanden bij de Mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade, gelegerd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen, vervolgt het Openbaar Ministerie Oost Nederland vijf (voormalig) militairen.

Eind 2017 en begin 2018 is er door drie voormalige leden van de Mortiergroep aangifte gedaan van mogelijk strafbare feiten die in 2012 en 2013 zouden zijn gepleegd op de kazerne in Schaarsbergen en tijdens oefeningen van de Mortiergroep. De Koninklijke Marechaussee (KMar) startte daarna een uitvoerig onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Het onderzoek richtte zich op mishandeling, militaire aanranding, verkrachting,  bedreiging, dwang/afpersing, belediging of discriminatie, ontucht, verduistering en drugshandel en/of drugsgebruik.

In totaal werden tien (voormalig) militairen als verdachte gehoord. Ook is een aantal getuigen gehoord. Het OM concludeert dat de verklaringen van de aangevers, de getuigen en de verdachten op veel punten uiteen liepen. Op basis van het einddossier heeft het OM besloten om voor een deel van de strafbare feiten die in de aangiftes zijn genoemd te gaan vervolgen.

Het OM vervolgt een 32-jarige man (voor militaire aanranding) een 29-jarige man (voor militaire aanranding, mishandeling en bedreiging), een 26-jarige man (voor militaire aanranding en bedreiging) en een eveneens 26-jarige man (voor fysieke en psychische mishandeling en bedreiging).

De vijfde verdachte (32 jaar) wordt vervolgd omdat hij als een militair van hogere rang heeft toegestaan dat een of meerdere militairen van een lagere rang strafbare feiten hebben gepleegd.

Voor zover er tegen deze vijf verdachten ook aangifte is gedaan van andere strafbare feiten, worden deze geseponeerd. De zaken tegen de overige vijf verdachten worden in zijn geheel geseponeerd.

Ondanks het tijdsverloop en het gegeven dat niet alle feiten bewijsbaar zijn, vindt het OM het toch van belang om tot vervolging over te gaan. Het OM heeft in het bestrijden van de gemelde misstanden een eigenstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Daar waar nodig wordt strafvervolging ingesteld tegen degenen die, door middel van gedrag,  niet alleen morele- en integriteitsnormen te buiten gaan,  maar daarmee ook de strafrechtelijke grenzen overschrijden.

De betrokkenen zijn gisteren op de hoogte gesteld van de beslissing van het OM. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de militaire kamer van de Rechtbank Gelderland in Arnhem wordt gebracht. Naar het zich laat aanzien zal er eerst een regiezitting zijn, voordat tot inhoudelijke behandeling van de feiten wordt overgegaan.