Militairen staan terecht voor misstanden bij Mortiergroep in Schaarsbergen

Vijf militairen staan donderdag 9 en vrijdag 10 mei terecht voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. De rechter buigt zich dan over de vraag of er sprake was van misstanden bij de Mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade, gelegerd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

Eind 2017 en begin 2018 is er door drie voormalige leden van de Mortiergroep aangifte gedaan van mogelijk strafbare feiten die in 2012 en 2013 zouden zijn gepleegd op de kazerne in Schaarsbergen en tijdens oefeningen van de Mortiergroep. De Koninklijke Marechaussee (KMar) startte daarna een uitvoerig onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.

Een van de incidenten die ter sprake zal komen, is het zogenaamde ‘drie man tillen’. Hierbij gaat een militair met ontbloot onderlichaam op het hoofd van een andere militair zitten. Dit wordt als ‘militaire aanranding’ ten laste gelegd aan drie verdachten van 33, 29 en 26 jaar.

Eén slachtoffer heeft verklaard dat hij geschopt en geslagen is. Voor dat feit staan een 29-jarige en een 26-jarige verdachte terecht. De 26-jarige zou bovendien over het slachtoffer heen geürineerd hebben. Binnen de Mortiergroep zou bovendien sprake zijn geweest van bedreigingen, zo verklaren de drie aangevers. Het OM oordeelt dat een 26-jarige en een 29-jarige militair zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Een 40-jarige man wordt verweten dat hij, als militair in een hogere rang, niet heeft ingegrepen bij de bedreiging.

Voor de strafzaak zijn twee dagen uitgetrokken. De verwachting is dat de officier van justitie op vrijdag 10 mei het requisitoir in alle zaken zal uitspreken.

Het Openbaar Ministerie heeft in september 2018 de vervolgingsbeslissingen naar aanleiding van dit strafrechtelijke onderzoek bekendgemaakt. Tegen de vijf verdachten die nu op zitting staan, is ook aangifte gedaan van andere strafbare feiten. Deze zaken zijn geseponeerd. Gedurende het onderzoek zijn in totaal  tien militairen als verdachte gehoord. De zaken tegen vijf verdachten werden in zijn geheel geseponeerd.

Daarop volgden twee tegenaangiftes, wegens smaad en het doen van een valse aangifte. Het OM constateert dat deze aangiftes geen verdenking van strafbare feiten opleveren. Er is geen aanleiding om hiernaar verder onderzoek te doen of personen te gaan vervolgen. Het onderzoek naar aanleiding van de tegenaangiftes is hiermee geëindigd. De aangevers zijn hiervan op de hoogte gesteld.