OM in hoger beroep tegen vonnis in zaak rond misstanden op kazerne Schaarsbergen

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de militaire kamer in de strafzaak rond misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Op 22 juli sprak de militaire kamer de vijf verdachten vrij van alle tenlastegelegde feiten, waaronder mishandeling, bedreiging en militaire aanranding.

In het vonnis stelt de rechtbank dat uit het dossier en uit rapportages van enkele onderzoekscommissies een beeld naar voren komt van misstanden op de kazerne. Ook wijst de militaire kamer erop dat bepaalde – wellicht grappig bedoelde - gedragingen in werkelijkheid strafbare feiten opleveren. De rechtbank heeft wél de overtuiging dat er strafbare feiten hebben plaats gevonden, maar niet dat de vijf verdachten zich hieraan schuldig hebben gemaakt.

Het OM zal hier in hoger beroep tegenover stellen dat het dossier wel degelijk voldoende bewijs bevat dat de verdachten betrokken waren bij strafbare feiten. Ook de beslissing van de rechtbank dat een deel van de feiten verjaard is, zal in hoger beroep opnieuw bestreden worden door het OM. Van verjaring is volgens het OM geen sprake, omdat de verjaringstermijn in de aanloop naar de zitting is opgeschort.