OM wil ruim 9 ton van ex-Angel

Een voormalige Hells Angel heeft tussen oktober 2005 en oktober 2011 ruim een miljoen euro uitgegeven. Hij heeft geen enkele verklaring willen geven voor de herkomst van een groot deel van dat geld, en is veroordeeld voor witwassen. Het is dan ook aannemelijk dat de misdrijven waarvoor hij is veroordeeld, of andere strafbare feiten, ertoe hebben geleid dat hij zo’n 925.000 euro aan wederrechtelijk voordeel heeft behaald. Dat zei de officier van justitie van het Functioneel Parket donderdag in de zogenoemde ontnemingszaak tegen de 61-jarige Amsterdammer voor de rechtbank in Rotterdam.

Het OM past een kleine korting toe omdat de verdiensten van langere tijd geleden zijn, en omdat de veroordeling ook al weer vijf jaar geleden is. De man werd destijds vervolgd voor afpersing en witwassen, maar werd vrijgesproken van de afpersing. Overigens is een deel van de lange duur aan de man zelf te wijten, aldus de officier. Onderzoek aan zijn zeer beperkt aanwezige administratie was ook door een gebrek aan medewerking van de verdachte zeer lastig.

OMG inmiddels verboden

De man maakte deel uit van een veel grotere groep verdachten die in 2012 werd opgepakt wegens onder andere afpersing uit naam van de inmiddels verboden motorclub. De officier van justitie van het Landelijk Parket eiste destijds lange gevangenisstraffen, maar de verdachten werden overwegend vrijgesproken van de afpersingszaken. Voor witwassen volgden wel enkele veroordelingen. Het OM kondigde destijds al een ontnemingsvordering aan. De andere veroordeelden hebben inmiddels schikkingsvoorstellen betaald.

Ondermijning

Het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel is geen straf, maar een maatregel. Het beoogt een veroordeelde persoon in de vermogenspositie van voor de delicten te brengen. Voor een veroordeling voor witwassen hoeft geen veroordeling voor een daaraan ten grondslag liggend strafbaar feit aangetoond te worden. Wederrechtelijk verkregen inkomsten en uitgaven tasten het reguliere betalingsverkeer aan en dragen bij aan de ondermijning van de legale economie.

De rechtbank Rotterdam doet uitspraak op 26 september.