OM-lesprogramma 'Wie grijpt in?'

‘Wie Grijpt In?’, het lesprogramma waarin officieren van justitie en studenten rechten met leerlingen in gesprek gaan over hun eigen rol in een veilige samenleving. 'Wie Grijpt In?' is een lesprogramma voor alle niveaus van het middelbaar onderwijs en het MBO. Het daagt jongeren uit om, aan de hand van thema’s en onderwerpen die raakvlakken hebben met hun eigen leefwereld, na te denken over de Nederlandse rechtstaat, een veilige samenleving en hun eigen rol in de samenleving. Via de vraag wat maatschappelijk als goed of fout wordt ervaren wordt er toegewerkt naar de werking van het strafrecht.

Lessenreeks

'Wie Grijpt In?' bestaat uit een lessenreeks van drie lessen. Deze lessen worden gegeven door twee peer educators. Dit zijn rechten studenten met een voor de leerlingen herkenbare achtergrond en uitstraling. In de laatste les schuift een officier van justitie aan. Hij/zij gaat verder in gesprek met de leerlingen aan de hand van vragen en onderwerpen die spelen in de klas.

Het lesprogramma stimuleert leerlingen tot het formuleren van een eigen mening. Juist de kennis, de ideeën en de verhalen van de leerlingen over wat zij hebben meegemaakt, zijn cruciaal voor het lesprogramma van 'Wie Grijpt In?’.

Door in gesprek te gaan met de peer educators en de officier van justitie worden jongeren zich er daadwerkelijk van bewust dat er naar ze geluisterd wordt en komen zij erachter dat zij zelf ook onderdeel zijn van de rechtsstaat en hiermee een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. ‘Wie Grijpt In?’ bevordert actief burgerschap; het zorgt bij jongeren voor verandering in zowel gedachten als gedrag ten opzichte van een veilige samenleving. Het draagt bij aan het zelfkritisch en corrigerend vermogen, zowel binnen de groep als op persoonlijk niveau. ‘Wie Grijpt In?’ heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat leerlingen zich meer verbonden voelen met elkaar en anderen in de samenleving. Het besef wordt gecreëerd dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan over dit soort onderwerpen en om samen actief na te denken over wat een veilige samenleving eigenlijk inhoudt.

Om 'Wie Grijpt In?' interactief en daarnaast herkenbaar te houden voor de deelnemende leerlingen wordt gebruikt gemaakt van een uitgebreid spectrum aan casuïstiek, zodat door de peer educators goed gedifferentieerd kan worden naar de belevingswereld van iedere deelnemende groep. Ook krijgen de leerlingen in de tweede les de kans om hun eigen ideale rechtstaat te ontwerpen middels het ‘Wie Grijpt In? rechtstaatspel’. In het spel worden de jongeren uitgedaagd om als groep wetten en vrijheden te kiezen die zij belangrijk vinden. Vervolgens krijgen ze verschillende dilemma’s voorgelegd die de gevolgen van hun keuzes duidelijk maken en de complexiteit van de rechtstaat bloot leggen.

Nieuwe inzichten

Tegelijkertijd biedt ‘Wie Grijpt In?’ het OM de gelegenheid om echt in gesprek te gaan met jongeren en daarmee nieuwe inzichten op te doen en een nieuwe generatie te inspireren. Officieren worden gestimuleerd om naar buiten te gaan, te luisteren en in verbinding toegankelijk en benaderbaar te zijn. Deelname aan 'Wie Grijpt In?' leert hen hoe jongeren denken over actuele, diverse en complexe vraagstukken. Ook doen zij kennis op over hoe jongeren naar straffen kijken. Wat vinden zij effectief en waarom?

‘Wie Grijpt In?’ is ontwikkeld door het Openbaar Ministerie in samenwerking met het bureau voor maatschappelijke innovatie Diversion. In 2012 ging de eerste lessenreeks van start en sindsdien hebben zo'n vijftig scholen, 380 klassen en 9.500 leerlingen in de Randstad en omgeving meegedaan aan ‘Wie Grijpt In?'. 

Contact

Heeft u vragen? Of interesse om deel te nemen? Bevindt uw school zich in Randstedelijk gebied en speelt de thematiek van 'Wie Grijpt In?' bij u op school?  Neem dan contact op met Jeroen van den Born, per mail  jborn@diversion.nl of telefonisch 020 578 7997.