Onderwijs/jongeren

Het OM levert een bijdrage aan verschillende educatieve programma's die tot doel hebben jongeren bewust te maken dat zij zelf onderdeel zijn van de rechtstaat en een verantwoordelijkheid hebben voor een veilige samenleving. 

OM Lesprogramma 'Wie Grijpt in?'

Het lesprogramma van het OM waarin officieren van justitie en studenten rechten met leerlingen in gesprek gaan over hun eigen rol in een veilige samenleving.

'Wie Grijpt In' is een lesprogramma voor alle niveaus van het middelbaar onderwijs en het MBO. Het daagt jongeren uit om, aan de hand van thema’s en onderwerpen die raakvlakken hebben met hun eigen leefwereld, na te denken over de Nederlandse rechtstaat, een veilige samenleving en hun eigen rol in de samenleving. Via de vraag wat maatschappelijk als goed of fout wordt ervaren wordt er toegewerkt naar de werking van het strafrecht.

Educatief programma EPJO

Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een interactief lesprogramma ontwikkeld voor de leerlingen van groepen 8 basisschool en het voortgezet onderwijs gericht op misdaadpreventie en het tegengaan van radicalisering. Het is van essentieel belang dat kinderen op tijd inzicht krijgen in oorzaak en gevolg van hun handelen. In de overgang naar adolescentie moeten zij immers duidelijk voor ogen hebben dat goede daden goede gevolgen hebben en slechte daden slechte gevolgen.

Officier in de klas

Nodig een officier van justitie uit in de klas in combinatie met een bezoek aan de rechtbank aan te vragen via de communicatieafdeling van het arrondissementsparket bij u in de buurt. Contact