Gesprek met de officier van justitie

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf heeft u in sommige gevallen recht op een gesprek met de officier van justitie. Tijdens het gesprek licht de officier van justitie toe wat u kan verwachten. U kunt natuurlijk ook vragen stellen aan de officier.

Wat kunt u de officier van justitie vragen tijdens het gesprek?

In het slachtoffergesprek kunt u de officier van justitie onder andere vragen wat u de komende tijd te wachten staat.

  • Hij kan u vertellen hoe het strafproces eruit ziet. Wie er in de rechtszaal aanwezig zijn en wat hun rol is.
  • Hij kan u vertellen over de bewijzen die er zijn tegen de verdachte en welke punten meewegen bij het bepalen van de straf.
  • Hij kan u vertellen hoe u gebruik kunt maken van het spreekrecht en hoe dat in zijn werk gaat.
  • U kunt de officier van justitie vertellen welke gevolgen het misdrijf voor u heeft gehad.