Het hoger beroep

Hoe krijg ik informatie over het hoger beroep?

Als de veroordeelde of de officier van justitie het niet eens is met de uitspraak van de rechter in de strafzaak, kunnen zij in hoger beroep gaan. Het gerechtshof behandelt de strafzaak dan opnieuw. Strafzaken in hoger beroep worden bij het OM behandeld door het Ressortsparket. In het hoger beroep heet de aanklager van het OM niet de officier van justitie, maar de advocaat-generaal.  De advocaat-generaal informeert u verder over de strafzaak in hoger beroep.

Alle informatie over de behandeling van het hoger beroep is sinds 01-12-2021 online te volgen via www.MijnSlachtofferzaak.nl. Hier vindt u  een compleet overzicht van de behandeling van uw zaak.

Informatie over uw hoger beroep  van voor 01-12-2021 is niet op  www.MijnSlachtofferzaak.nl te vinden.  Met vragen en opmerkingen kunt u hiervoor terecht bij het Informatiepunt Slachtoffers van het OM