Mediation in strafzaken nu in hele land

DIT IS EEN GEZAMENLIJK NIEUWSBERICHT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

Slachtoffers en daders in strafzaken kunnen vanaf nu in het hele land onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. De financiering (1,5 miljoen euro) is rond.

Succes

De afgelopen 3 jaar werd met succes geëxperimenteerd met mediation in strafzaken bij rechtbanken in 6 arrondissementen (Noord-Holland, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant). Voor de andere rechtsgebieden (civiel en bestuur) was mediation, waarbij partijen onder begeleiding van een mediator in gesprek gaan, al ingeburgerd.

Als mensen ervoor open staan, kan mediation een waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak. Dit geldt helemaal als mensen na de rechtszaak nog met elkaar door moeten of elkaar tegen kunnen komen. Mediation helpt slachtoffers vaak bij de verwerking van leed. In de experimenten slaagde 78 procent van de gestarte mediations.

Financiering

Ondanks de positieve ervaringen met mediation in strafrecht in de 6 genoemde arrondissementen, dreigde stopzetting:  de minister van Veiligheid en Justitie wilde dit in 2017 niet meer financieren. Door een amendement eind vorig jaar van toenmalig PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt, werd dit voorkomen. De formele financieringsaanvraag is nu goedgekeurd.

Mediation in strafzaken is hierdoor vanaf nu in 2017 ook mogelijk in de arrondissementen Noord-Nederland, Overijssel, Gelderland, Midden-Nederland en Limburg. Ook de gerechtshoven, die zaken in hoger beroep behandelen, sluiten aan.

Mediationbureau

Officieren van justitie en rechters die een zaak geschikt achten voor mediation, kunnen de zaak aanmelden bij het mediationbureau in het betreffende arrondissement. Elk arrondissement heeft een mediationbureau bij de gerechten. Met de 1,5 miljoen euro kunnen in 2017 naar verwachting 1.660 aanmeldingen in behandeling worden genomen. De mediation is vrijwillig en gratis. De ervaring leert dat dit tot ongeveer duizend daadwerkelijke bemiddelingen leidt; in ongeveer 40 procent van de zaken start de mediation niet omdat 1 van de 2 partijen niet instemt met deelname. Mediationbureaus werken met mediators die MfN-gecertificeerd zijn en geregistreerd staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De mediators moeten bovendien over een strafrechtelijke kwalificatie beschikken.