Bescherming

Samen met andere overheden en organisaties werkt het Openbaar Ministerie er hard aan om slachtoffers van misdrijven te beschermen. Ook hebben we samen met politie, werkgevers, werknemers en gemeenten afspraken gemaakt om te voorkomen dat bijvoorbeeld hulpverleners slachtoffer worden van agressie en geweld. 

Hieronder geven we antwoord op vragen die u kunt hebben over uw veiligheid.

Vraag en antwoord