Schriftelijke slachtofferverklaring

Als slachtoffer kunt u het OM vragen uw schriftelijke slachtofferverklaring in het dossier te voegen. Dit is uw verhaal dat u wilt meegeven aan de verdachte, de rechter en de officier van justitie. U kunt bijvoorbeeld meegeven wat u heeft meegemaakt en welke gevolgen het misdrijf voor u heeft gehad.

U kunt een schriftelijke slachtofferverklaring indienen als er een zitting komt. U kunt ook een schriftelijke slachtofferverklaring indienen wanneer het OM de verdachte zelf een straf wil geven door het opleggen van een strafbeschikking. De officier van justitie zal uw verklaring meenemen in de beslissing over de strafzaak. Ook kan de verklaring worden besproken tijdens een OM-hoorgesprek met de verdachte.

Als u hulp wilt bij het opschrijven van uw schriftelijke slachtofferverklaring, dan kan Slachtofferhulp Nederland u daarbij helpen, zieĀ Spreekrecht - Slachtofferhulp Nederland.