Straf met zorg

Elke Straf, Onze Zorg

Het OM heeft vaak te maken met verdachten die complexe problemen hebben. Dat kunnen problemen in het gezin, op financieel en/of sociaal terrein zijn. In het gros van de strafzaken spelen schulden, gezinsproblematiek, verslaving en verstandelijke beperking een rol. Rond de helft van de gevangenispopulatie is licht verstandelijk beperkt of kampt met persoonlijkheidsproblemen.

Het OM maakt dagelijks keuzes met als doel een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Een samenleving die steeds complexer wordt. Bij een grote groep mensen die regelmatig met het strafrecht in aanraking komt, blijkt sprake te zijn van problematiek op meerdere leefgebieden. Vaker dan anderen hebben zij financiële of psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Of een combinatie daarvan. Deze groep komt regelmatig terug in de (jeugd)strafrechtketen. De samenleving mag erop vertrouwen dat de inzet van het strafrecht bij het OM in deskundige handen is. Dat wij zorgen voor de meest effectieve interventie die recht doet aan slachtoffer, dader en maatschappij. Door te straffen mét zorg is het handelen van het OM erop gericht dat daders én een passende straf krijgen én dat we proberen om herhaling van crimineel gedrag zoveel mogelijk voorkomen. Wij doen dat in samenwerking met onze partners.