Ridouan T. genoemd als opdrachtgever liquidaties motorclub Caloh Wagoh

In het zogenoemde Eris-proces tegen kopstukken en leden van motorclub Caloh Wagoh - verdacht van het uitzetten, voorbereiden en plegen van meerdere liquidaties - wordt Ridouan T. in een aantal zaken genoemd als opdrachtgever. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen bekendgemaakt tijdens een pro-formazitting. De opdrachten zouden zijn uitgezet bij de oprichter van Caloh Wagoh, die vervolgens vanuit zijn motorclub verschillende moordcommando's inzette.

De voortvluchtige T. is hoofdverdachte in het Marengo-proces, dat zich richt op een reeks moorden en pogingen tot moord. Hij is in dat proces gedagvaard voor het opdrachtgeven tot meerdere moorden. Volgens het Openbaar Ministerie is hij dus ook in Eris in een aantal zaken opdrachtgever.

In zowel Marengo als Eris hebben kroongetuigen verklaringen afgelegd tegen Ridouan T. en over moorden waartoe hij opdracht zou hebben gegeven. Dat is op dit moment de enige overeenkomst tussen beide zaken.

Gescheiden zaken

Het Openbaar Ministerie ziet een duidelijke scheiding tussen beide strafprocessen, met de moord op Hakim Changachi op 12 januari 2017 als duidelijke grenslijn. De zaken in Marengo spelen tot en met deze datum, een paar dagen later heeft “hun” kroongetuige zich bij de politie gemeld. De  zaken in onderzoek Eris spelen alle vanaf dat moment.

Vanuit Caloh Wagoh is uiteindelijk ook een kroongetuige opgestaan. Hij maakte zelf deel uit van een van de moordcommando's binnen de motorclub. Er is geen enkele aanwijzing dat de kroongetuigen elkaar kenden. Ze hebben ook niets over elkaar verklaard. Daarom is er op dit moment geen aanleiding om de verklaringen van de kroongetuigen over en weer in de zaken Marengo en Eris te voegen, of hen over en weer te horen. Ze zijn ook niet in dezelfde periode betrokken geweest bij de uitvoering van moorden.

Taghi wordt vervolgd in Marengo. Uiteraard zal op termijn ook zijn rol in Eris worden bekeken. Op dit moment ligt de focus echter op de verdachten die reeds binnen Eris worden vervolgd. Een gelijktijdige vervolging van Taghi in Marengo en Eris acht het OM niet opportuun.

Stand van zaken proces Eris

Vrijdag was een nieuwe pro-formazitting in het proces Eris. Dat behelst inmiddels veertien zaaksdossiers, waarvan 10 draaien om liquidaties, of pogingen of opdrachten daartoe. Op dit moment zijn er veertien verdachten, die in wisselende samenstellingen aan een of meer van de zaaksdossiers kunnen worden gekoppeld. Hoofdverdachte en (mede)oprichter van motorclub Caloh Wagoh Delano R. zette ten behoeve van de aan hem verstrekte liquidatie-opdrachten verschillende  moordcommando's van motorclub Caloh Wagoh in, al naar gelang hun beschikbaarheid.

Het streven van politie en justitie is dat het onderzoek aan het eind van dit jaar grotendeels is afgerond. Het jaar 2020 zou dan in het teken kunnen staan van de uitvoering van de onderzoekswensen van de verdediging. Mogelijk kunnen de zaken dan begin 2021 inhoudelijk worden behandeld door de rechtbank.