Reactie OM Den Haag op AD-interview met de heer Meijering

Op basis van het AD-interview met de heer Meijering van vanmorgen zou de indruk kunnen ontstaan dat de verklaring van kroongetuige Tony de G. over de heer Meijering per abuis in het Eris-dossier terecht is gekomen. Dat is niet het geval. Voor het OM staat vast dat deze verklaring in het kader van zo volledig mogelijke transparantie in het dossier thuishoort. Het OM werkt aan het checken van de verklaringen van de kroongetuige.

Vanmorgen schrijft het AD dat in het onderzoek Eris (naar motorbende Caloh Wagoh) kroongetuige Tony de G. heeft verklaard dat hij in de gevangenis via advocaat Meijering onder druk is gezet. Een mede-gevangene - die net als verdachte Greg R. cliënt is van de heer Meijering - benaderde hem met de vraag of hij met justitie sprak, aldus de kroongetuige.

Het AD meldt dat dit door de heer Meijering met de krant is gedeeld naar aanleiding van het dossier dat afgelopen woensdag aan de verdediging is verstrekt. Dit is gebeurd met het oog op de pro-forma-zitting van 19 en 20 februari aanstaande.

Het OM meent dat een gedachtewisseling over deze verklaring in de zittingszaal moet plaatsvinden. Maar gezien de actuele media-aandacht bevestigt het OM dat de kroongetuige inderdaad zo heeft verklaard. Het OM werkt aan verificatie dan wel falsificatie van de verklaringen van de kroongetuige, zo ook van deze verklaring.