Eris-verdachten vormden criminele organisatie

De verdachten in het Eris-proces vormden samen een criminele organisatie. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag gesteld op een nieuwe pro-formazitting in het proces. Van de 20 verdachten in het proces hebben er 16 inmiddels een tenlastelegging ontvangen voor deelname aan een criminele organisatie. Gezamenlijk doel: geld verdienen door het plegen van liquidaties.

Hoofdman in de organisatie is volgens het Openbaar Ministerie de 50-jarige president van motorclub Caloh Wagoh. Hij is verdachte in alle twaalf deelonderzoeken binnen Eris die gaan over liquidaties (of opdrachten / pogingen daartoe) plus een zware aanslag met een automatisch wapen.

De 50-jarige hoofdverdachte nam de opdrachten aan en werkte simpelweg voor wie het meest betaalde. Hij zette de opdrachten vervolgens uit bij zijn medeverdachten, vaak afkomstig uit zijn Caloh Wagoh-netwerk. De medeverdachten gingen vervolgens aan de slag, maar hielden hun leider wel uitvoerig van alles op de hoogte. Slachtoffers werden daarbij aangeduid als uilskuikens, honden of niksnutten.

Machine

Resultaten van het onderzoek, waarin een kroongetuige vanuit de motorclub een belangrijke rol vervult, geven inmiddels het beeld van een goed geoliede machine. Communicatie verliep via versleutelde telefoons of onder vier ogen, wapens werden op allerlei plekken verstopt, vluchtauto's her en der geparkeerd en later in brand gestoken. Ook uit een onderzoek dat pas eind vorig jaar aan Eris is toegevoegd komen nog steeds nieuwe details die aangeven hoe professioneel de 'zaken' werden aangepakt.

Als een klus was geklaard - kortom: iemand was doodgeschoten - werden de uitvoerders omhelsd en gefeliciteerd. De hoofdverdachte ontving de beloning van zijn opdrachtgever en zorgde ervoor dat dat geld werd verdeeld onder degenen die deze keer hadden meegedaan.

Vervolg proces

Het Openbaar Ministerie heeft nu dus kenbaar gemaakt de meeste verdachten te zullen vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van liquidaties.

Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden is nog niet bekend. In oktober is een regiezitting gepland waar de verdediging kan aangeven welk onderzoek zij nog wenst. Ook zijn inmiddels de eerste verhoren ingepland waar de verdediging de kroongetuige mag bevragen.