Aanpak terrorismefinanciering

De Nederlandse overheid wil met een brede integrale aanpak terrorisme voorkomen en bestrijden. Als onderdeel van die aanpak wordt terrorismefinanciering bestreden door het Openbaar Ministerie (OM). 
De aanpak van terrorismefinanciering vindt het OM belangrijk omdat – simpel gezegd - een terrorist zonder geld of middelen weinig kan beginnen. Het opzetten en in stand houden van een terroristische organisatie en het plegen van een terroristische aanslag kost geld. Wanneer geldstromen richting terroristische entiteiten worden afgesneden dan maak je het die persoon of organisatie moeilijk om te werken.

De bestrijding van terrorismefinanciering loopt via dezelfde lijnen als de witwasbestrijding. Anders dan bij het fenomeen witwassen ligt bij de bestrijding van terrorismefinanciering de focus niet zozeer op de herkomst van het geld, maar juist op de bestemming ervan.

In het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zijn er wetten (WWFT) en regels (CDD) waar poortwachters zoals financiële instellingen, notarissen, accountants, autoverkopers etc. zich aan moeten houden. Hierdoor wordt het lastig om geld uit criminele activiteiten wit te wassen of om gelden te investeren in bijvoorbeeld terrorisme.

Financiële instellingen en andere poortwachters zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Door middel van analyses van gemelde ongebruikelijke transacties kan FIU-Nederland een ongebruikelijke transactie als verdacht aanmerken en die melden bij het OM. Vervolgens kan het OM kan de gegevens van een verdachte transactie eventueel combineren met andere gegevens. Dat kan leiden tot een strafrechtelijke verdenking.

In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is de strafbaarstelling van terrorismefinanciering neergelegd in artikel 421. Het OM doet overigens niet alleen onderzoek naar overtreding van artikel 421 Sr, maar bijvoorbeeld ook naar overtreding van de Sanctiewet 1977. Mensen en organisaties die in verband worden gebracht met terrorisme kunnen om die reden op de nationale, de EU of de VN sanctielijst worden geplaatst. Al hun bezittingen worden dan bevroren en het is verboden om direct of indirect geld of goederen ter beschikking te stellen aan mensen die op deze lijsten staan.

Veel van de lopende strafrechtelijke onderzoeken naar terrorismefinanciering zijn gestart naar aanleiding van een gemelde ongebruikelijke transactie bij de FIU-Nederland. Nadat FIU-Nederland de transactie als verdacht heeft aangemerkt, is het OM gestart met strafrechtelijk onderzoek. De meeste onderzoeken betreffen familieleden of vrienden die geld hebben gestuurd naar een persoon die is uitgereisd naar het Midden Oosten om deel te nemen aan de gewelddadige Jihad.

Ook al neem je zelf niet deel aan de gewapende strijd in het Midden Oosten dat maakt niet dat je schone handen hebt. Ook het financieren van de strijd is strafbaar. Het hoeft niet om grote bedragen te gaan, ook het overmaken van een klein bedrag is strafbaar.