Terrorismefinanciering

Terrorismefinanciering is de verzamelnaam voor handelingen die uiteindelijk het doel hebben om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Het gaat om alle vormen van bijstand aan terroristische groeperingen of individuele personen met terroristisch oogmerk.

Terrorismefinanciering is breder dan financiële steun alleen. Het kan ook gaan om het leveren van goederen of diensten. Denk bijvoorbeeld aan het werven van fondsen, het geven van informatie over financiering, maar ook het daadwerkelijk beschikbaar stellen van goederen of geldelijke steun voor een aanslag.