Samenwerking in strijd tegen terrorismefinanciering belangrijk

In de aanpak van terrorismefinanciering werken verschillende overheidsdiensten en toezichthouders samen. Binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC) werken de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Belastingdienst, De Nederlandsche Bank (DNB), Financial Intelligence Unit - Nederland(FIU), Fiscale Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en de politie samen om de integriteit van de financieel economische sector te bewaken.

Voor een efficiënte en effectieve bestrijding van terrorismefinanciering werken niet alleen publieke partners samen, maar ook publieke en private partners (Publiek Private Samenwerking-PPS). In FEC-verband wordt sinds medio 2017 met de private partners samengewerkt in een taskforce. In de Taskforce wordt gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden om informatie te delen.
Binnen deze taskforce geven opsporingsdiensten in een vroeg stadium namen door van (rechts)personen die in verband worden gebracht met terrorisme en de financiering daarvan aan speciaal daartoe aangestelde analisten bij de banken. De informatie die bij de speciaal aangestelde analisten komt, mag niet gedeeld worden met collega’s of andere partijen. De informatie komt in een soort van ‘gesloten box’. Deze analisten onderzoeken de transacties van deze (rechts)personen, brengen eventuele financiële (terreur)netwerken in kaart en kunnen vaststellen of er sprake is van ongebruikelijke transacties. Als dat het geval is zijn ze verplicht dat te melden bij FIU-Nederland. De FIU kan deze informatie als verdacht aanmerken en indien dat zo is dan komt de melding van de verdachte transactie bij de opsporingsdiensten. In het eerste jaar leidde dit al tot het signaleren van 300 verdachte transacties en werd de taskforce een jaar verlengd.
De voorwaarden en regels voor informatie-uitwisseling op het gebied van terrorismefinanciering door FEC-partners is vastgelegd in een convenant. Zie voor meer informatie ook het jaarplan dat is opgesteld door het FEC