Hoofdverdachten gedagvaard in zaak ‘The Grass Company’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier personen uit het onderzoek naar de organisatie achter vier Brabantse coffeeshops gedagvaard om eind september bij de rechtbank te verschijnen. Het OM verwijt de verdachten deelname aan een criminele organisatie die zich op grote schaal bezig zou hebben gehouden met ondermijnende criminaliteit waaronder witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrifte.

De voordeur

De aan de verdachten verweten strafbare feiten betreffen niet de achterdeur, maar de voordeur van de coffeeshops. De reguliere bedrijfsvoering van shops zou gebruikt zijn voor de strafbare feiten. The Grass Company hanteerde naar de mening van het OM ten onrechte en opzettelijk te hoge inkoopprijzen. De voorraad cannabis zou niet op een juiste wijze verantwoord zijn bij de Belastingdienst waardoor miljoenen euro’s aan omzet buiten het zicht van de overheid zijn gebleven. Het voordeel dat daaruit behaald is, zou via ingewikkelde schijnconstructies in binnen-en buitenland worden witgewassen. Het gaat in totaal om circa 25 miljoen euro omzet.

Hoofdverdachten

Het onderzoek startte in november 2011 op de verdenking van het hebben van te grote voorraden drugs en het vermoeden van mensenhandel. Daarna richtte het onderzoek zich ook  op de complexe illegale geldstromen rondom de coffeeshops van de holding The Grass Company. De holding beheert vier coffeeshops in Noord-Brabant, twee in Tilburg en twee in Den Bosch. Het onderzoek leidde tot meerdere doorzoekingen in de zomer van 2014 en aanhoudingen in maart 2016. Er zijn in totaal ongeveer 60 (rechts)personen als verdachte aangemerkt. Twee personen die voor de regiezitting in september zijn gedagvaard zijn formele bestuurders, een 57-jarige man uit Tilburg en een 57-jarige man uit Bladel. De twee andere gedagvaarde personen zijn feitelijke leidinggevers van de criminele organisatie, zijnde twee broers uit Tilburg van 56 en 59 jaar, waarvan er één in buitenland gedetineerd is. Ook zijn vier rechtspersonen, waarvan twee gevestigd in het buitenland (Panama en Luxemburg), gedagvaard. Er zullen nog meer verdachten gedagvaard worden om later op zitting te verschijnen.

Ondermijning

Verhullende constructies ontwrichten de maatschappij. Uit het onderzoek komt naar voren dat verdachten ogenschijnlijke legale branches zouden hebben gebruikt om de criminele activiteiten te verhullen. De criminele organisatie zou een buitenlands trust- en advocatenkantoor, een belastingadviesbureau, een administratiekantoor en een architectenbureau hebben ingeschakeld. Jarenlang zou een deel van de omzet buiten de boeken zijn gehouden, waarmee belasting werd ontdoken en de inkomsten werden witgewassen. Door middel van verhullende structuren zouden er miljoenen aan zwarte omzet worden witgewassen en zou de belasting ontdoken zijn. Door jarenlang geen belasting te betalen over vermogen in het buitenland wordt de samenleving als geheel financieel benadeeld. Fraude kan het belastingsysteem ondermijnen. De verdachten worden verweten dat zij mede met behulp van de verschillende bovenwereld-branches een bank, de lokale overheid, de belastingdienst, de politie en justitie hebben misleid.

Zitting

Er zijn vier natuurlijke personen gedagvaard als verantwoordelijken van de criminele organisatie. De zitting op 20, 21 en 22 september 2017 betreft een regiezitting. De verdachten moeten zich verantwoorden voor deelname criminele organisatie, valsheid in geschrifte, witwassen, oplichting, belastingfraude en de te grote hoeveelheden drugs in en buiten de coffeeshops. De advocaat van de verdachte die momenteel in het buitenland in detentie zit, is op de hoogte.