Verzoekschrift en klaagschrift teruggave rijbewijs

Is uw rijbewijs ingevorderd door de politie? Dan moet de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen of het rijbewijs wordt ingehouden of dat u het terug krijgt. In die periode mag u geen enkel motorvoertuig besturen, ook geen scooter of trekker.

Kan ik het rijbewijs eerder terugkrijgen?

Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd, wordt u er van verdacht de verkeersregels ernstig te hebben overtreden. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat besloten wordt het rijbewijs (voorlopig) terug te geven. U moet hiervoor een verzoekschrift indienen bij de officier van justitie. Als u het niet eens bent met de beslissing op het verzoekschrift, kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank.

Ik wil mijn rijbewijs eerder terugkrijgen

Bepalen van de straf

Wordt besloten dat u uw rijbewijs terugkrijgt? Houdt u er dan rekening mee dat de definitieve straf op de uiteindelijke zitting wordt bepaald waar uw strafzaak wordt besproken. Het blijft mogelijk dat de rechter alsnog besluit dat u uw rijbewijs voor langere periode moet inleveren.