Namens iemand anders in beroep gaan tegen verkeersboete (machtiging)

Het is mogelijk om namens iemand anders in beroep te gaan. Daarvoor hebt u een machtiging nodig van de geadresseerde op de beschikking. Met de machtiging geeft de geadresseerde toestemming om namens hem of haar in beroep te gaan. Download het machtigingsformulier 

Uploaden

Gaat u voor een ander via het Digitaal Loket in beroep? Dan kunt u het ondertekende machtigingsformulier digitaal uploaden.

Gaat u voor een ander per post in beroep? Voeg dan het machtigingsformulier toe aan uw brief.

Een machtiging is niet nodig als:

  • de geadresseerde uw inwonend partner of minderjarig kind is;
  • u de advocaat van de geadresseerde bent. Voeg dan wel een kopie van uw advocatenpas toe aan het beroep.

Digitaal Loket Verkeer

De officier van justitie moet toetsen of u namens de geadresseerde in beroep mag gaan. Dit kan pas nadat u het beroep digitaal hebt ingediend.

Het is niet mogelijk om in het Digitaal Loket Verkeer al gegevens te tonen van de geadresseerde van de beschikking. Dit is vanwege de wet op de privacy. Om dezelfde reden krijgt u als gemachtigde via het Digitaal Loket Verkeer ook geen inzage in bijvoorbeeld de flitsfoto's of andere aan de beschikking gerelateerde gegevens.

De geadresseerde zelf kan deze gegevens wél via het Digitaal Loket Verkeer inzien.