Veilig uitwisselen van (bijzondere) persoonsgegevens

Privacy is voor het OM van het grootste belang. Het OM verwerkt alleen (bijzondere) persoonsgegevens als dit in het kader van de Wvggz, Wzd of Wfz noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van het OM of het nakomen van een andere wettelijke verplichting. Dit geldt ook voor het uitwisselen van (persoonlijke) gegevens die het OM uitsluitend via beveiligde koppelingen of beveiligde mail naar de ketenpartners stuurt.

Veilig mailen met ZIVVER

Het OM stuurt berichten met (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) uitsluitend  via beveiligde koppelingen of via beveiligde mail. Voor de beveiligde mail maken we gebruik van het platform van het bedrijf ZIVVER. Hiermee verstuurt het OM gevoelige informatie met de modernste beveiliging om te voorkomen dat iemand anders dan de ontvanger de inhoud van de e-mail kan lezen.

Hoe opent en beantwoordt u een veilig bericht van het OM?

Bekijk hiervoor het instructiefilmpje ‘Veilig bericht openen met sms-code’ of 'Een veilig bericht openen met toegangscode’.

Wilt u zelf een veilige conversatie met het OM starten?

  • Heeft u al een veilig mailaccount via uw eigen organisatie? Dan kunt u ons veilig mailen. Zie hiervoor onderstaande mailadressen van de Verplichte Zorg teams per regio.
  • Heeft u nog geen veilig mailaccount? Klik dan in onderstaande lijst op het betreffende parket waarnaar u een veilige mail wilt sturen. U wordt dan automatisch naar ZIVVER geleid. Bij het aanmaken van uw bericht wordt gevraagd een ontvanger op te geven (= (betreffend parket in onderstaande lijst) en het e-mailadres van het betreffende parket in te vullen, waarnaar u uw veilige bericht wilt sturen (zie in onderstaande lijst). Lees verder in volledige gebruiksaanwijzing.

Algemene mailadressen

Zonder veilig account

Verplichte Zorg teams per regio

Zonder veilig account

Verplichte Zorg Amsterdam                      Start veilig bericht
Verplichte Zorg Den Haag                          Start veilig bericht
Verplichte zorg Limburg Start veilig bericht
Verplichte zorg Midden-Nederland Start veilig bericht
Verplichte zorg Noord-Holland Start veilig bericht
Verplichte zorg Noord Nederland Start veilig bericht
Verlichte zorg Oost Brabant Start veilig bericht
Verplichte zorg Oost Nederland Start veilig bericht
Verplichte zorg Rotterdam Start veilig bericht
Verplichte zorg Zeeland-West-Brabant Start veilig bericht

Gebruik bij eigen veilig mailaccount

Eigen veilige mailaccount

Verplichte Zorg teams per regio

Met eigen veilige mailaccount

Amsterdam Verplichtezorg.amsterdam@om.nl
Den Haag Verplichtezorg.denhaag@om.nl
Limburg Verplichtezorg.lim@om.nl
Midden-Nederland Verplichtezorg.mn@om.nl
Noord-Nederland Verplichtezorg.nn@om.nl
Noord-Holland Verplichtezorg.nh@om.nl
Oost-Brabant Verplichtezorg.ob@om.nl
Oost-Nederland Verplichtezorg.on@om.nl
Rotterdam Verplichtezorg.rotterdam@om.nl
Zeeland-West-Brabant Verplichtezorg.zwb@om.nl

Gebruik bij eigen veilig mailaccount

Vragen over ZIVVER?

Zie: www.zivver.nl en https://docs.zivver.com/nl/.