VOG voor jongeren

Voor het afgeven van een VOG aan minderjarigen gelden dezelfde kaders als voor meerderjarigen, maar wordt rekening gehouden met de belangen van de jongere. Het OM heeft hiervoor een aantal uitgangspunten benoemd waarvan het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangeven deze bij de beoordeling te betrekken.

Uitgangspunten Openbaar Ministerie:

  • Een taakstraf wordt beschouwd als een lichte straf en weegt voor minderjarige verdachten niet zwaarder dan een geldboete.
  • Een afdoening door het OM weegt minder zwaar dan een veroordeling door de rechter. De taakstraf-transactie of strafbeschikking van het OM zou in beginsel niet aan de afgifte van een VOG in de weg moeten staan.
  • Een omslagpunt bij een taakstraf van 60 uur achten wij redelijk.
  • De terugkijktermijn is bij jongeren beperkt tot een periode van twee jaar in plaats van vier jaar. Twee jaar is de gebruikelijke periode voor een proeftijd en voor een minderjarige al een lange tijd. Als een jongere een zeden- of een geweldsdelict heeft begaan blijft de terugkijktermijn vier jaar. 
  • De bijzondere voorwaarde toezicht door de jeugdreclassering heeft bij minderjarigen een ander karakter dan bij meerderjarigen. De maatregel heeft als doel hulp en steun aan de minderjarige te bieden en zou daarom minder snel aan een VOG in de weg moeten staan.

Het belang dat ook jongeren die delicten hebben gepleegd zo veel mogelijk weer naar school of aan het werk gaan staat voor het OM bij de beoordeling centraal, juist dan is de kans aanzienlijk groter dat ze op het rechte pad blijven. Voor het Openbaar Ministerie staat in het jeugdstrafrecht een pedagogische aanpak voorop.

VOG voor jongeren wordt zelden geweigerd

De feiten op een rij. In 2013 vroegen ruim 147.000 jongeren onder de 23 een VOG aan. Ruim 16.000 van hen hadden justitiële gegevens (ook wel een ‘strafblad’ genoemd). In 2013 werd de afgifte van een VOG voor jongeren in 618 gevallen geweigerd (0,42% van het aantal aanvragen door jongeren). Een weigering van een VOG is gebaseerd op de justitiële gegevens van de aanvrager. Maar, ook mét justitiële gegevens kan iemand een VOG krijgen. Het doel van de VOG-aanvraag en de aard en ernst van de justitiële gegevens zijn doorslaggevend voor het toekennen van een VOG.

Zie ook: www.watdevog.nl  (Informatie voor jongeren over de VOG) en de veel gestelde vragen van de screeningsautoriteit Justis