Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan u dan vragen om een VOG.

Voor sommige functies is het aanvragen van een VOG wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor de functies van leerkracht, gastouder en taxichauffeur. De overheid heeft in regelgeving vastgelegd voor welke beroepen een VOG nodig is. De screeningsautoriteit Justis beoordeelt of iemand een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt, als deze aangevraagd moet worden van de werkgever. Justis is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft.