Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan u dan vragen om een VOG.

Voor sommige functies is het aanvragen van een VOG wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor de functies van onderwijzer, gastouder en taxichauffeur. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG nodig is. De Dienst Justis, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt of iemand een Verklaring Omtrent Gedrag krijgt, als deze aangevraagd moet worden van de werkgever. Zie ook veel gestelde vragen van de screeningsautoriteit Justis