Komt een sepotbesluit in mijn strafblad?

Als de officier van justitie  besluit om uw zaak te seponeren wordt u niet verder vervolgd en hoeft u niet voor de rechter te verschijnen.

De reden waarom uw zaak is geseponeerd  wordt bewaard in het justitiele documentatieregister (in de volksmond ook wel strafblad genoemd). Als u nog eens wordt aangehouden, worden deze gegevens erbij gehaald.

Alleen als uw zaak wordt geseponeerd omdat u ten onrechte bent aangemerkt als verdachte wordt het feit verwijderd uit het documentatieregister.

Ik ben het niet eens met de reden waarom mijn zaak is geseponeerd. Wat kan ik doen?

De officier van justitie heeft besloten om uw zaak te seponeren. U bent het niet eens met de sepotgrond (sepot code) omdat dit van invloed is op uw strafblad (justitieel documentatiregister).

U kunt over deze beslissing een klacht indienen bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket waar uw zaak is behandeld.  De hoofdofficier van justitie zal beoordelen of uw klacht terecht is. Als u zich niet kunt vinden in de beslissing van de hoofdofficier van justitie, kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman

Een overzicht van alle sepotgronden en de daarbij behorende sepotcodes zijn te vinden in de Aanwijzing gebruik sepotgronden (2014A007).