Sepot

De officier van justitie kan op basis van Artikel 167 Wetboek van Strafvordering besluiten om een strafbaar feit, op grond van het algemeen belang, niet in behandeling te nemen. Wanneer de officier van justitie besluit uw zaak niet in behandeling te nemen wordt dat een sepot genoemd. U hoeft dan niet meer voor de rechter te verschijnen.

Redenen om te seponeren

Een reden om een zaak te seponeren is bijvoorbeeld dat de officier van justitie te weinig bewijs heeft tegen een verdachte. Een reden kan ook zijn dat het strafbare feit te gering is om in behandeling te nemen of dat de verdachte de schade aan het slachtoffer heeft betaald.

Een overzicht van alle sepotgronden en de daarbij behorende sepotcodes zijn te vinden in de Aanwijzing gebruik sepotgronden (2020A013).