Formulier bezwaar maken tegen Woo besluit

Met dit formulier kunt u digitaal bezwaar maken tegen een besluit dat op grond van de Wet open overheid (Woo) is genomen. Ook kunt u met dit formulier bezwaar maken tegen het niet tijdig nemen van een beslissing. Dat kan wanneer de wettelijke beslistermijn voor het nemen van een eerste beslissing op uw Woo-verzoek is verlopen én u het Openbaar Ministerie een ingebrekestelling hebt gestuurd.

Het bezwaarschrift dient u als bijlage toe te voegen aan onderstaand formulier. Het bezwaarschrift moet met de hand worden ondertekend. Daarna kunt u het inscannen en hieronder uploaden.

Bezwaar(verplicht)
Maakt u namens iemand anders bezwaar, stuur dan de machtiging mee waaruit blijkt dat die ander ermee instemt dat u namens die persoon bezwaar maakt. Maakt u bezwaar tegen het niet tijdig beslissen op uw verzoek, dan kunt u hier een toelichting geven van het tijdsverloop van de behandeling van uw verzoek.
U dient uw bezwaarschrift hier te uploaden. Houdt u er rekening mee dat het bezwaar-schrift moet worden ondertekend. Indien u bent gemachtigd, sluit dan de machtiging bij.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Openbaar Ministerie gebruikt uw gegevens alleen voor de behandeling van uw formulier ‘Bezwaar maken’ en niet voor andere doeleinden.

Akkoordverklaring(verplicht)