Wetgevingsadvisering OM

Consultatieadvies

De wet- en regelgeving op het gebied van het strafrecht en het strafprocesrecht komt vrijwel altijd tot stand op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij nieuwe wet- en regelgeving, of bij ingrijpende wijzigingen, vraagt het ministerie dikwijls advies aan de organisaties uit de praktijk, zoals het Openbaar Ministerie, de politie en de Rechtspraak. Een dergelijk advies wordt doorgaans consultatieadvies genoemd.

Welke consultatieadviezen kunt u hier vinden?

Tot 1 juni 2021 werden de consultatieadviezen van het Openbaar Ministerie niet gepubliceerd op de website van het Openbaar Ministerie. Dat is met ingang van die datum veranderd. Dit betekent dat u op deze pagina uitsluitend adviezen vindt van ná 1 juni 2021. Van de adviezen die in de voorafgaande periode werden uitgebracht zijn de recentere vrijwel allemaal te vinden via www.overheid.nl.