Acht jaar gevangenisstraf geëist in hoger beroep Groningse dansleraar

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep onder meer een gevangenisstraf van acht jaar tegen een 40-jarige dansleraar die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van meerdere leerlingen in zijn dansschool in Groningen. Het misbruik vond in verschillende periodes vanaf 2015 plaats en duurde voort tot in augustus 2020, kort voor zijn aanhouding.

Verdachte zou met de slachtoffers, tijdens stretchsessies en massages in een één-op-één-situatie, ontuchtige handelingen hebben gepleegd. Hem wordt verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en ontucht verweten.

De slachtoffers waren veelal minderjarig en in sommige gevallen jongvolwassen. Met velen van hen had verdachte een vertrouwensband opgebouwd.

De rechtbank veroordeelde de man voor deze feiten, gelijk aan de eis van het OM, tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Verdachte ging tegen die uitspraak in hoger beroep.

Handelingspatroon

Volgens het OM gaat hier niet om een incident, maar om een handelingspatroon waarmee verdachte een groot aantal slachtoffers heeft gemaakt. Hierbij heeft verdachte telkens inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers. “Van het respect en vertrouwen dat verdachte van aangeefsters kreeg, heeft hij op grove wijze misbruik gemaakt door hen te gebruiken als instrument voor het bevredigen van zijn seksuele lusten. Dit alles reken ik verdachte zwaar aan. De grote schaal waarop verdachte heeft gehandeld maakt hem tot een zedendelinquent van het zwaarste soort”, stelt de advocaat-generaal in het requisitoir.

'Pijnlijk en tenenkrommend’

Het OM neemt het verdachte ook kwalijk dat hij zichzelf in een slachtofferrol plaatst. “Verdachte heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor de verwoestende impact die hij heeft gehad op het leven van 13 slachtoffers. Het is pijnlijk en tenenkrommend tegelijk om te constateren hoe verdachte zich wentelt in de slachtofferrol, omdat hij vindt dat de slachtoffers tegen hem samenspannen. Bij de rechtbank en bij het hof is verdachte meermalen geconfronteerd met het feit dat voor zijn beweringen geen enkele grond bestaat maar verdachte blijft halsstarrig volharden in zijn eigen verhaal”.

Strafeis in hoger beroep

In hoger beroep is de tenlastelegging aan verdachte, voor wat betreft een van de feiten, verzwaard van ontucht met iemand jonger dan 16 jaar naar een voltooide verkrachting. Het OM weegt dit in strafverzwarende zin mee in de strafmaat.

Naast de gevangenisstraf acht de advocaat-generaal het noodzakelijk dat verdachte niet opnieuw in een leraar-leerling verhouding komt te staan met meisjes en jonge vrouwen. Om die reden vordert het OM ook een beroepsverbod voor de duur van 13 jaren.

Tenslotte vordert het OM een contactverbod met alle slachtoffers voor de duur van 5 jaren.