Zivver

Zivver is een platform om veilig online te communiceren. Met Zivver is het mogelijk om vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld uit te wisselen.

Het OM maakt gebruik van Zivver voor berichten met (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).

Voor zaken die hier niet onder vallen, is het via Zivver alleen mogelijk om het OM een bericht te sturen of een bestand te delen. U kunt dan voor het OM als ontvanger kiezen bij het verzenden. Dit kan door rechts op het e-mailadres van het OM klikken en vervolgens de keuze te maken hoe het bericht ons mag bereiken.