Contact OM Limburg

Adresgegevens

Sint Annadal 1

6214 PA Maastricht

Postbus 1987

6201 BZ Maastricht

Tel: 088-6991400

Het Klanten Contact Center is bereikbaar via kcc-limburg@om.nl

Informatiepunt Slachtoffers Limburg

Telefoon: 088 - 699 14 80
E-mail: IPS.Limburg@om.nl

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid