Contact OM Noord-Nederland

Postadres

Postbus 577
9700 AN Groningen
088 699 1700
noord-nederland@om.nl*

www.om.nl

twitter.com/OM_NoordNL


* Dit e-mailadres is alleen bestemd voor algemene vragen en publieksvoorlichting. Inhoudelijke vragen over strafzaken en klachten die via dit e-mailadres binnenkomen, worden NIET in behandeling genomen. Voor vragen en klachten over uw strafzaak, voor andere klachten, voor het doen van aangifte en voor het indienen van een beroep naar aanleiding van een verkeersovertreding, verzoeken wij u ons telefonisch te benaderen of een brief te sturen naar ons postadres ter attentie van de hoofdofficier van justitie.

Bezoekadres

Groningen
Paterswoldseweg 814 
9728 BM Groningen

Hoofdofficier van Justitie

mr. D.F. (Diederik) Greive

plv. Hoofdofficier van Justitie

mr. L. (Liesbeth) Joosten-van der Veen

Directeur bedrijfsvoering

drs. A.G.F.J. (Angelique) de la Cousine

Informatiepunt Slachtoffers Noord-Nederland

Telefoon: 088 - 699 17 80
E-mail: ipsnoordnederland@om.nl

Advocatuur

Speciaal voor vragen en verzoeken van advocaten heeft het Arrondissementsparket Noord-Nederland de mailbox advocatuur.noord-nederland@om.nl ingesteld. Deze mailbox is bedoeld voor:

  1. Statusvragen (is de zaak al binnen bij het OM, verstrekken parketnummers, stand van zaken van een onderzoek, zittinsdata, beslissing over ingevorderd rijbewijs, zijn er nog openstaande zaken van een cliënt)
  2. Algemene vragen over het OM (contactgegevens, waar dien ik een (aanhoudings)verzoek in)
  3. Organisatorische vragen rondom een zitting (is er transport georganiseerd, is er een tolk, welke officier behandelt de zaak, ontbreken er stukken, op welke datum is de uitspraak).

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

OM Noord-Nederland

Paterswoldseweg 814 9728 BM Groningen