OM Noord-Nederland start met Dossier Noord

Van een opmerkelijke winkeldiefstal tot vernielingen. Van gevaarlijk weggedrag tot oplichting. Het zijn vaak zaken die voor de politierechter worden behandeld. Dat instituut bestaat dit najaar precies honderd jaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft als partij die een straf eist een belangrijke rol bij zittingen van de politierechter. In Dossier Noord staat het OM in gesproken woord en beeld stil bij zaken die worden behandeld voor een politierechter.

Tweewekelijks en tweemaandelijks

In een korte film behandelt een officier van justitie om de twee weken een opmerkelijke, bijzondere of juridisch relevante zaak. Om de twee maanden verschijnt een podcast van Dossier Noord. Daarin spreken onze officieren van justitie over interessante zaken, de dilemma's waarmee zij worden geconfronteerd, de werkwijze die zij hanteren en vertellen ze over hoe ze tot een bepaalde strafeis komen.

"De politierechter staat het dichtst bij de praktijk van zaken die iedereen wel eens ziet of ervaart", zegt hoofdofficier Diederik Greive van parket Noord-Nederland. "Dossier Noord gaat over lichte misdrijven waarbij een rechter maximaal een gevangenisstraf van een jaar kan opleggen."

Verplicht

Greive zegt dat het actief communiceren over zaken een groot aspect is van het werk van het OM. "Wij zijn verplicht om uit te leggen wat voor werk we doen en om te communiceren over de zaken die wij voor de rechter brengen. Dat vloeit voort uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en ook  de Nederlandse grondwet."

Eerste aflevering

In de eerste podcast vertelt officier van justitie in opleiding Esther van Slooten over haar ervaring met een heftige mishandelingszaak. Ook gaat ze in op het contact met de slachtoffers en legt ze uit dat er in die zaak een interessant juridisch aspect speelt op het vlak van de schadevergoeding voor jonge slachtoffers. Naast de zaaksofficier van justitie is hoofdofficier Diederik Greive te gast in deze eerste podcast.

De verhaal dat in de eerste podcast wordt uitgediept is in een film samengevat door persofficier van justitie Jan Hoekman.

Waar is Dossier Noord te vinden

De podcasts van Dossier Noord zijn te vinden op Spotify, Apple Podcast, Springcast en Google Podcast. Abonneren kan op deze podcasts, waardoor luisteraars op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen.

De bijbehorende filmpjes zijn te vinden op de Dossier Noord-pagina op de site van het OM, op het twitter-account van het OM Noord-Nederland en regelmatig op de landelijke social media-kanalen van het OM.