Contact OM Oost-Brabant

Algemeen adres:

Leeghwaterlaan 2
5223 BA ’s-Hertogenbosch 
Postbus 70581 
5201 CZ 's-Hertogenbosch
Tel: 088 - 699 1800
Fax: 088 - 699 0231

Hoofdofficier van justitie: mw. mr. H.G.M. (Heleen) Rutgers.

E-mailadres

E-mailadres: Oost-Brabant@om.nl voor algemene en zaaksgebonden vragen. 
 

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

OM Oost-Brabant

Leeghwaterlaan 2 5223 BA ’s-Hertogenbosch