Contact OM Oost-Brabant

Algemeen adres:

Magistratenlaan 222 
5223 MA ’s-Hertogenbosch 
Postbus 70581 
5201 CZ 's-Hertogenbosch
Tel: 088 - 699 1800
Fax: 088 - 699 0231

Hoofdofficier van justitie: mw. mr. H.G.M. (Heleen) Rutgers.

E-mailadres

E-mailadres: Oost-Brabant@om.nl voor algemene en zaaksgebonden vragen. 
E-mailadres: dvomp.denbosch@om.nl voor open sollicitaties en stageverzoeken.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De elektronische weg (e-mail en fax) is voor WOB-verzoeken niet opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt uw verzoek om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid schriftelijk indienen via het algemene postadres t.a.v. de hoofdofficier van justitie (o.v.v. WOB-verzoek)

Kaart

OM Oost-Brabant

Magistratenlaan 222 5223 MA ’s-Hertogenbosch