Aanhoudingen voor witwassen van meer dan 20 miljoen euro

De politie heeft vandaag  onder leiding van het Openbaar Ministerie twee hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een criminele organisatie, waarvan wordt vermoed dat die in Tilburg en Den Bosch op grote schaal inkomsten uit vier coffeeshops buiten de officiële boekhouding heeft gehouden. Er zouden  privé inkomsten uit de coffeeshops zijn verzwegen voor de Nederlandse belastingdienst. Het hiermee verdiende geld zou via  ingewikkelde schijnconstructies in binnen-  en buitenland zijn witgewassen.

Vermoedelijke werkwijze

De aangehouden verdachten zijn de vermoedelijke leiders van de criminele organisatie. Het gaat om een 55-jarige man uit Tilburg en een 58-jarige man die was ingeschreven in Luxemburg, maar woonde  in Tilburg. Een derde hoofdverdachte – de broer van de 58-jarige man- zit vast in een onderzoek door de Thaise autoriteiten.

De twee broers bezitten en exploiteren via de schijnconstructie vier coffeeshops. Twee in Tilburg en twee in Den Bosch. Daarnaast exploiteerden zij verschillende bedrijven waaronder een onroerend goed bedrijf ter ondersteuning van cannabishandel. Het vermoeden is dat een deel van de inkoop van de cannabishandel tussen 2002 en 2014 onjuist in de boeken werd vastgelegd waardoor de administratie en jaarstukken valselijk zouden zijn opgemaakt. De gelden kwamen vermoedelijk uiteindelijk bij de twee broers terecht. De broers hebben deze gelden belegd in verschillende landen in Europa en Azië. Zo zouden zij voor meer dan 10 miljoen aan gelden hebben belegd in Thailand waarbij zij onder andere gebruik hebben gemaakt van katvangers om hun inkomsten en bezit te verhullen.

In Luxemburg is in samenwerking met de autoriteiten beslag gelegd op bescheiden en tegoeden bij een trust / advocatenkantoor waar de broers gebruik van maakten. Zo stelden twee advocaten hun derdengeldenrekeningen ter beschikking aan de broers en de door hen opgerichte vennootschappen in het buitenland. Uit onderzoek blijkt dat er meer dan 9 miljoen over die rekeningen werd geboekt. Daarnaast waren er contante geldstortingen en kasopnames van miljoenen euro’s in het buitenland. De complexiteit van de toegepaste constructie, de vele kas transacties en het gebruik van advocaten in het buitenland brengt met zich mee dat het onderzoek erg veel tijd vergt.

Facilitators

In 2015 werd in dit onderzoek een Luxemburgse advocaat aangehouden en gehoord. Daarnaast zijn dit jaar tot op heden al meerdere personen aangehouden en gehoord waaronder een belastingadviseur en administrateur. Zij zouden jarenlang de vermoedelijke criminele organisatie hebben geholpen met allerlei hand- en spandiensten.

Ondermijnende criminaliteit

De aanpak van witwassen is van groot belang voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Voor het witwassen heb je facilitators nodig, die worden aangezet tot strafbare feiten. Onder de dienstverleners in dit onderzoek zitten ook financiële dienstverleners, en er is gebruik gemaakt van advocaten. Witwassen tast de integriteit van stelsels aan, het speelt zich vaak af op het snijvlak tussen de onder- en bovenwereld. Beide werelden raken hierdoor vermengd. Dat is ernstig.

Misdaad mag niet lonen

In het strafrechtelijk financieel onderzoek is een voorlopige berekening gemaakt van wat de organisatie met de vermoedelijke fraude heeft verdiend. Een bedrag van in totaal meer dan 20.000.000 euro.  In het onderzoek naar de criminele organisatie werden in juni 2014 de panden van vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch doorzocht alsmede 14 bedrijfspanden en zeven woningen in Brabant. Er is daarbij beslag gelegd op 150 verhuisdozen administratie, 11 terrabyte digitaal beslag, tientallen kilo’s hennep, machines voor de verwerking van drugs, één vuurwapen, nep-wapens en contant geld. Daarnaast hebben doorzoekingen plaatsgevonden en is beslag gelegd op banktegoeden en onroerend goed in Nederland, Luxemburg, Thailand en Spanje.

Het onderzoek staat onder leiding van officieren van justitie van het Functioneel Parket en het parket Zeeland-West-Brabant.