Werkstraf voor uit ambt ontzette notaris

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werkstraf ter hoogte van 60 uur opgelegd aan een uit het ambt ontzette notaris. Het OM had eerder, naar aanleiding van de strafzaak die in september 2016 aanving, een tuchtklacht bij de kamer voor het notariaat ingediend. Het Gerechtshof Amsterdam heeft de notaris op 9 februari 2021 definitief uit het ambt ontzet. De tuchtrechtelijke procedure was daarmee afgesloten. 

Voorgenomen transactie in Venezolaanse Bolivars

Het strafrechtelijk onderzoek en de tuchtklacht richtten zich op een voorgenomen transactie van anderhalf miljard contante Venezolaanse Bolivars. De uit het ambt ontzette notaris raakte hierbij betrokken en verklaarde in een document dat hij, als notaris, heeft gezien dat een onderneming op de datum van het document anderhalf miljard Bolivars in contanten in bezit had, terwijl dit niet het geval was.

Niet aan tuchtrechter

“Het Gerechtshof Amsterdam heeft overwogen dat het niet aan de tuchtrechter is om vast te stellen of het gedrag van de notaris als valsheid in geschrifte is te kwalificeren. De tuchtrechter toetst slechts de gedraging van de notaris en onderzoekt of er sprake is van een integere beroepsuitoefening.”, aldus de officier van justitie. Het OM is van oordeel dat het opstellen van die brief als het plegen van valsheid in geschrift kan worden aangemerkt en ziet de opgelegde strafbeschikking als passend, nu de man definitief uit zijn ambt is ontzet.