OM legt straf op aan personen in onderzoek Vanguard

Vorig jaar is het Openbaar Ministerie (OM) na afronding van een grootschalig financieel strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift een transactieovereenkomst aangegaan met een drietal dochterbedrijven van SHV Holdings N.V.: Econosto Mideast, Econosto en ERIKS.

Uitvoerig strafrechtelijk onderzoek

Tegelijkertijd is uitvoerig strafrechtelijk onderzoek verricht naar mogelijke betrokkenheid van anderen bij deze strafbare feiten. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft het OM besloten een viertal natuurlijke personen te vervolgen dat feitelijke leiding heeft gegeven aan verboden gedragingen waarvoor met Econosto Mideast, Econosto en ERIKS een transactieovereenkomst is aangegaan.

Geldboete van EUR 25.000

Aan ieder van hen is een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een geldboete van EUR 25.000. Alle betrokkenen hebben de strafbeschikking geaccepteerd.