Aanhouding in onderzoek naar dividendstripping

De FIOD heeft op dinsdag 6 juni een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden. Hij wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en dividendstrippen met als gevolg dat ruim 4 miljoen euro onterecht is uitbetaald door de Nederlandse belastingdienst. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur.

Ernstige vorm van witteboordencriminaliteit

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet dividendstripping als een ernstige vorm van georganiseerde witteboordencriminaliteit. Door gebruik te maken van slimme niet transparante transacties wordt de schatkist jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s benadeeld. De Universiteit van Mannheim is in samenwerking met onderzoeksnetwerk Correctiv een onderzoek gestart en schat dat er in Europa in de periode 2000-2020 141 miljard aan dividendbelasting onterecht is terugbetaald. Van deze 141 miljard zou 26 miljard uit de Nederlandse schatkist komen. Het OM heeft deze vorm van fraude al tijden in het vizier.

Drietal strafrechtelijke onderzoeken

Er lopen al geruime tijd een drietal strafrechtelijke onderzoeken naar dividendstrippen onder leiding van het Functioneel Parket. Het OM doet zorgvuldig onderzoek naar een aantal grote zaken en kan over de inhoud van deze zaken momenteel niet meer informatie geven.

Dividendstripping

Er zijn meerdere vormen van dividendstrippen, met als gemene deler dat er onterecht dividendbelasting wordt teruggevraagd. Dividendbelasting (15%)  wordt ingehouden op dividenduitkeringen door Nederlandse vennootschappen. De wet en belastingverdragen bepalen wie recht heeft op teruggave van dividendbelasting en aan welke voorwaarden moet  worden voldaan. In het buitenland lopen meerdere CumEx zaken waarin dezelfde dividendbelasting onterecht door meerdere partijen werd teruggevraagd.

Dit onderzoek ziet op een CumCum zaak, waarbij aandelen gedurende een korte periode rondom de dividenduitkering tijdelijk worden verplaatst bij een partij die een betere dividendbelasting positie heeft. Concreet betekent dat dat een buitenlandse bank, die geen recht heeft op volledige teruggave van dividendbelasting de aandelen waarop het dividend wordt uitgekeerd tijdelijk verplaatst bij een buitenlands pensioenfonds dat wel recht heeft op teruggave van dividendbelasting. De buitenlandse banken en het pensioenfonds maken daarbij gebruik van allerlei ingewikkelde contracten die ervoor zorgen dat het koersrisico op de aandelen bij de buitenlandse bank blijft en dus niet bij het buitenlandse pensioenfonds en dat de eigendomsverhoudingen verhuld worden. Ook worden afspraken gemaakt over de verdeling van de teruggevraagde dividendbelasting.

Buitenlandse pensioenfondsen

Het onderzoek richt zich ook op de vraag of de buitenlandse pensioenfondsen wel voldoen aan de in Nederland geldende voorwaarden. De Nederlandse wet bepaalt namelijk dat alleen pensioenfondsen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht hebben op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting.

Zelf melden en getuigen

Wie zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan deze vorm van belastingfraude kan zich afvragen of het niet verstandig is zelf melding te maken bij het OM. Uit eigen beweging schoon schip maken kan in sommige gevallen leiden tot een mildere straf of boete en soms zelfs tot het helemaal uitblijven van strafvervolging. Daarnaast worden getuigen die beschikken over kennis of informatie over in Nederland gepleegde dividendstripping opgeroepen contact op te nemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) via 088-1551661. Voor meer informatie over TCI: https://www.fiod.nl/team-criminele-inlichtingen-tci/.

Voor meer informatie over de samenwerking met buitenlandse autoriteiten lees: Eurojust coordinates actions in Netherlands and Finland against dividend fraud and tax evasion | Eurojust | European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (europa.eu)