Aanbieden van steekpenningen om olietanker in Nigeria te bemachtigen

Twee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de desbetreffende BV, worden door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt van niet ambtelijke omkoping van vier Nigeriaanse mannen in de periode van 1 januari 2017 tot 19 maart 2018 rond de bemiddeling en/of aankoop van een olietanker. Ook wordt de BV verweten valse facturen te hebben opgemaakt. Er is voor de BV een ontnemingsvordering uitgevaardigd van ongeveer 150.000 euro.

Start van het onderzoek

Een grote Nederlandse bank heeft een melding gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU) vanwege ongebruikelijke transacties. Binnen het onderzoek van deze bank zijn deze transacties door de verdachte verklaard als zijnde advieskosten of ‘professional services’ bij de bemiddeling/aankoop van een olietanker. De FIU heeft de meldingen van de bank als ‘verdacht’ bestempeld en is op 6 december 2018 aan het Anti Corruptie Centrum (ACC) van de FIOD gemeld. Daar op is een onderzoek gestart.

Legale steekpenningen…

“De verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan actieve niet-ambtelijke corruptie, door steekpenningen aan te bieden aan een aantal personen die binnen de aankoop van het schip, beslissingsbevoegd waren. De verdachte heeft de steekpenningen betaald om op goede voet te blijven met zijn grootste klant en toekomstige opdrachten niet mis te lopen. Hij heeft in totaal $ 40.000 aan steekpenningen betaald. Om die steekpenningen een legale titel te verschaffen is er gebruik gemaakt van valse facturen. Die facturen zijn in strijd met de waarheid en enkel bedoeld om de geldstroom te verantwoorden in de administratie. De BV heeft voor de rol in de bemiddeling van de aankoop van het schip $ 210.000 ontvangen. Omgerekend heeft hij door het betalen van de steekpenningen een voordeel genoten van € 143.425,44. Omkoping en daaraan gerelateerde strafbare feiten zijn ernstige misdrijven vanwege het ondermijnende en corrumperende karakter op de samenleving. Corruptie zorgt voor concurrentievervalsing en het vormt een ernstige aantasting van de integriteit die in het handelsverkeer zo nodig is.”, aldus de officier van justitie.

Geldboetes en celstraf

Het OM eist t.a.v. de BV een geldboete van 10.000 euro en ontneming van ruim 143.000 wederrechtelijk verkregen voordeel. Tegen de man, de feitelijk leidinggever van deze BV, eist het OM een geldboete van 25.000 euro en twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank doet op 18 juli 2023 uitspraak.